ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS
Įmonės INFRA&ULTRA COMPANY už galimas subtilias svetainės H2VANDUO.LT informacijos ir paslaugų naudojimo pasekmes
Terminai INFRA&ULTRA COMPANY, „mus“ arba „mes“ skirtas svetainės savininkui identifikuoti, kurio ofiso registracijos adresas: Meža Prospektas 111, Jūrmala, Latvija. Mūsų įmonės registracijos Nr. 40103538353, registracijos vieta Ryga, Latvija.. Terminas „jus“ skirtas mūsų svetainės vartotojui arba lankytojui identifikuoti.

ŠIOS SVETAINĖS INFORMACIJA YRA BENDRO POBŪDŽIO. JI GALI BŪTI PAKEISTA BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO.

NEI MES, NEI BET KOKIA TREČIA ŠALIS NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ INFORMACIJOS IR MEDŽIAGŲ, RASTŲ ARBA SIŪLOMŲ ŠIOJE SVETAINĖJE TIKSLUMO, SAVALAIKIŠKUMO, NAŠUMO, PILNUMO ATŽVILGIU, SU BET KOKIU KONKREČIU TIKSLU. JUS PRIPAŽĮSTATE, KAD TOKIA INFORMACIJA IR MEDŽIAGOS GALI TURĖTI NETIKSLUMŲ ARBA KLAIDŲ, IR MES VIENAREIKŠMIŠKAI ATSISAKOME ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIUS NETIKSLUMUS ARBA KLAIDAS MAKSIMALIU LAIPSNIU, KURĮ LEIDŽIA ĮSTATYMAS.
JUS NAUDOJATE BET KOKIĄ ŠIOS SVETAINĖS INFORMACIJĄ IR MEDŽIAGAS SAVO NUOŽIŪRA IR MES NENEŠAME UŽ TAI ATSAKOMYBĖS. JUS PRISIIMATE ATSAKOMYBĘ UŽ SĄLYGĄ, KAD BET KOKIE PRODUKTAI, PASLAUGOS BEI INFORMACIJA, PATEIKTA INTERNETO SVETAINĖJE PATENKINTŲ KONKREČIUS POREIKIUS.

Maxx Williams Jersey